Emigreren naar Hongarije

EMIGREREN NAAR HONGARIJE
Uit onderzoek is gebleken dat er veel mensen uit Benelux (België-Nederland-Luxemburg) naar Hongarije verhuizen. 95% van de mensen geven aan dat een van de belangrijkste redenen van emigratie naar Hongarije de rust en ruimte is. Ook de vrijheid die men daar in het dagelijks leven ondervindt, wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarnaast noemt men de behulpzame en beleefde bevolking en het goedkopere leven als pluspunten. Er zijn ook een aantal zaken waar de Nederlanders in Hongarije tegen aan lopen, waarbij de taal op nummer één staat. Hongaars wordt als moeilijk ervaren en veel Hongaren ontberen kennis van het Engels of Duits. Dit uit zich in moeilijkheden bij het regelen van praktische zaken. De bureaucratie van Hongaarse instituties en het vele papierwerk dat vaak moet worden ingevuld, wordt ook gehekeld. Een opvallend aantal noemt ‘afspraken maken en het nakomen hiervan’ als een problematisch aspect van het leven in Hongarije.
In het leven van alledag kan het belangrijk lijken dat uw kinderen vlakbij op zwemles kunnen, of dat u een hulp in de huishouding kunt vinden, of dat de openingstijden van winkels in uw schema passen. Natuurlijk zult u een beetje creatief met de veranderingen moeten omgaan. Was u bijvoorbeeld gewend om alle boodschappen zaterdag s’middags bij één winkel te doen; in Hongarije is het misschien wijzer om doordeweeks naar de ene en zaterdag s’morgens naar de andere te gaan.
Laat u ook niet van de wijs brengen doordat men u vertelt dat u niet verzekerd bent voor de sociale verzekeringen. In de eerste plaats kunt u vaak gewoon verzekerd blijven zoals u al was; in de tweede plaats bestaan er ook in Hongarije sociale verzekeringen de zogenoemde nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő (OEP) en in de derde plaats valt er meestal ook particulier wel een mouw aan te passen.
Uitkering: Gaat u voor kortere of langere tijd naar het buitenland? En heeft u een uitkering van UWV of een andere instantie? Dan kunt u soms uw uitkering meenemen. Voor verdere informatie raadpleeg uw uitkeringsinstantie.
Kinderen: Als u schoolgaande kinderen heeft moet u zich realiseren dat de keuze die u maakt (verhuizen naar Hongarije; naar een Internationale of een Hongaarse school), bepalend kan zijn voor hun verdere leven, ten kwade of juist ten goede. Regelmatig wordt de vraag gesteld of men niet bang is als de kinderen naar een Hongaarse school gaan dat de kinderen Hongaars worden. Antwoord is vaak: bang, hoezo? Wat is daar mis mee? Wij willen juist dat onze kinderen zich in hun nieuwe land thuis voelen en dat ze zich perfect in het Hongaars kunnen uitdrukken. De Nederlandse taal houden ze heus wel bij. En de dubbel taligheid geeft de mogelijkheid om later voor een vervolgopleiding in Hongarije of Nederland te kiezen en hun carrière in het ene of andere, of beide landen op te bouwen. De Europese eenwording gaat heus wel door en de onderlinge erkenning van diploma’s zal ook wel verdergaan.
Verblijfsvergunning: Elke EU onderdaan dient bij een verblijf van langer dan 90 dagen een registratiekaart (In Hongarije “regisztrációs kártya”) en een woonkaart (“lakcímkártya”) op het regionale kantoor van de Hongaarse Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) aan te vragen. Wij adviseren u altijd om rechtstreeks contact op te nemen met de Hongaarse autoriteiten over het registreren in Hongarije. Hieronder vindt u de contactgegevens van het centrale kantoor van de IND in Boedapest: 1117 Budapest, Budafoki út 60., Tel.: +36-1-463-9100 (Engelssprekend), www.bmbah.hu
Je mag maar 3 maanden met je Nederlandse kenteken rijden. En maximaal 6 maanden je Nederlandse rijbewijs gebruiken. Ook je Nederlandse AOW- of pensioen kan problemen op gaan leveren. Je kan je daar weer voor verzekeren.